DESIGN

Educatieve Parel

De educatieve parel wordt uitgereikt voor inspirerend en origineel lesmateriaal. In 2019 en 2017 heb ik prijzen gewonnen voor het ontwerpen van lesmateriaal.

Dit is een les van 50 minuten over zelfregulatie voor alle klassen van de basisschool. De les is ontworpen op drie niveaus: de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De leerlingen leren metacognitieve vaardigheden aan: doelen stellen, een strategie bepalen, monitoring, bijsturen en evalueren tijdens het maken van twee schoolopdrachten. Ze tekenen een mens en daarna tekenen ze een fiets. Het educatieve materiaal is na afloop van de les te gebruiken tijdens andere schoolopdrachten om de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden te blijven stimuleren.

De winnende les van 2017 gaat over het zoeken van informatie op het internet en is bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan met behulp van een stappenplan op een gestructureerde manier informatie zoeken en besteden aandacht aan begrippen als 'betrouwbaarheid van informatie' en 'brongebruik'. Het lesmateriaal kan ook na het geven van deze les gebruikt worden voor opdrachten waarbij leerlingen informatie op het internet zoeken.

Voor Grandesco Music ontwikkelde ik een lesmethode algemene muzikale vorming voor kinderen van 6 tot 8 jaar.

Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Dynamisch ontwikkelingsmodel

Studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht gebruiken dit model in de doorlopende leerlijn arbeidsmarktoriëntatie. 

© 2019 Wijzer Werken