PRIJSWINNAAR

2017 & 2019

Zowel in 2017 als 2019 ontwierp ik een les, waarmee ik een prijs heb gewonnen bij de Educatieve Parel. Deze prijs wordt door de Auteursbond uitgereikt voor inspire-rend en origineel lesmateriaal. De les in 2017 ging over zoekvaardigheden op het internet voor middelbare scholieren en had als titel: 'Nep of echt? Informatie zoeken op het internet'. In 2019 maakte ik een les met de titel 'Power! Gebruik je denkkracht'. Deze les ging over zelfregu-lerende vaardigheden voor alle klassen van de basisschool. Deze vaardighe-den zijn oriënteren, doelen stellen, een strategie bepalen, monitoring, bijsturen en evalueren.

EDUCATIEVE PAREL

Power! Gebruik je denkkracht

Nep of echt? Informatie zoeken op het internet

© 2019 Wijzer Werken